Prognostyczna Baza Danych

Drukuj

Prognostyczna Baza Danych (ProgBaz) jest opracowaniem i wizualizacją powstałych w wyniku badań własnych prowadzonych w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji SGGW w Warszawie we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie matematycznych modeli do prognozowania w mikrobiologii żywności

Dostęp do bazy możliwy jest tutaj.